Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.alpacalma.pl, a także sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem w/w Sklepu internetowego.

1. Informacje o podmiocie prowadzącym sklep

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy jest firma Alpacalma Tomasz Michalski:
05-120 Legionowo, ul. Marysieńki 6/37
NIP: 536-190-25-19

1.2. Kontakt z prowadzącym sklep:
adres e-mail: kontakt@alpacalma.pl
telefon: 515-667-642

2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych o pracy;
Klient – potencjalny lub faktyczny nabywca Produktów dostępnych w Sklepie internetowym www.alpacalma.pl;
Produkty – wszystkie produkty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego www.alpacalma.pl;
Regulamin – niniejszy Regulamin stworzony na potrzeby Sklepu internetowego www.alpacalma.pl;
Sklep – Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony www.alpacalma.pl;
Sprzedawca – Alpacalma Tomasz Michalski, 05-120 Legionowo, ul. Marysieńki 6/37, NIP: 536-190-25-19.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta między Sprzedawcą a Klientem w momencie złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego www.alpacalma.pl;
Zamówienie oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia Umowy sprzedaży;

3. Postanowienia ogólne
3.1. Za pośrednictwem Sklepu zakupu mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie;
3.2. Ceny podane w Sklepie są cenami wyrażonymi w polskich złotych (PLN) lub euro (EUR) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
3.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen w Sklepie bez uprzedniego informowania o tym Klienta, zmiana cen nie dotyczy jednak tych Zamówień, które zostały dokonane;

4. Składanie i potwierdzanie Zamówień

4.1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu, opisy, parametry techniczne i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
4.2. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę;
4.3. Zamówienia mogą być składane tylko w języku polskim lub angielskim;
4.4. Zamówienia są składane poprzez wybór Produktu i dodanie go do koszyka;
4.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia;
4.6. Złożenie Zamówienia następuje przez elektroniczne przekazanie przez Klienta informacji na temat zestawienia wybranych przez klienta Produktów (znajdujących się w elektronicznym koszyku) wraz z następującymi danymi Klienta: imię, nazwisko, adres dostawy, adres faktury oraz NIP dla faktur VAT, adres e-mail, nr telefonu.
4.7. Składając Zamówienie Klient dokonuje również wyboru formy zapłaty i dostawy/odbioru zamówionego towaru;
4.8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
4.9. W związku ze sprzedażą Produktów ALPACALMA wystawia dokument potwierdzający dokonanie zakupu: paragon lub fakturę VAT. Źródłem danych do wystawienia faktury VAT są dane Klienta zawarte w formularzu zamówienia;
4.10. ALPACALMA nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępności Produktów w ramach działalności Sklepu;

5. Metody płatności i formy dostawy

5.1. Klient może wybrać następujące metody płatności:
5.1.1. Gotówką za pobraniem – płatność dostawcy przy dokonaniu dostawy, forma płatności za pobraniem dostępna jest tylko w przypadku realizacji Zamówienia na terytorium Polski;
5.1.2. Płatność elektroniczna:
a. Przelew bankowy,
b. System płatności tpay.com
c. System płatności PayPal,
d. Karta kredytowa Visa, Mastercard itp.;
5.2. Klient może wybrać następujące formy dostawy:
5.2.1. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej,
5.2.2. Odbiór osobisty w siedzibie firmy
5.3. W przypadku dostarczania Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej Produkty dostarczane są na koszt Klienta;
5.4. Zamówienie jest dostarczane na adres podany przez Klienta w formularzu dostawy;

6. Realizacja zamówienia
6.1. Zamówienie jest realizowane ciągu 7 dni od nawiązania Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem;
6.2. W przypadku wyczerpania Produktów ALPACALMA określa dłuższy termin realizacji Zamówienia i bez zwłoki zawiadamia o tym Klienta;
6.3. ALPACALMA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży w przypadku:
6.3.1. Gdy Klient wybrał płatność z góry (przelew bankowy, płatność PayPal, płatność kartą kredytową) i płatność ta nie zostanie dokonana w terminie 3 dni od zawarcia Umowy sprzedaży;
6.3.2. Gdy towar jest niedostępny, a Klient nie zaakceptuje wydłużonego terminu realizacji Zamówienia;

7. Uprawnienie od odstąpienia od Umowy sprzedaży
7.1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia;
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Zamówienia do Klienta;
7.3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi kwotę dokonanych płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku dostawy przez firmę kurierską kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty wysyłki;
7.4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu płatności przelewem na wskazany numer rachunku bankowego;
7.5 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
7.5.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb,

7.5.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


8. Reklamacje
8.1. Reklamacje można składać w formie pisemnej bądź elektronicznej na adres:
Alpacalma Tomasz Michalski, 05-120 Legionowo, ul. Marysieńki 6/37, e-mail: kontakt@alpacalma.pl;
8.2. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt na adres wskazany w pkt. 8.1.
8.3. Klient zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego Produktu: dokument potwierdzający dokonanie zakupu oraz opis problemu, którego dotyczy reklamacja;
8.4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia Produktu do Sprzedającego;

9. Ochrona danych osobowych
9.1. Przekazanie danych poprzez złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.;

10. Postanowienia końcowe
10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Koszyk

Twój koszyk jest w tym momencie pusty. Zobacz nasze produkty i dodaj coś!

idź do sklepu
Używamy plików cookies aby zapewnić Ci jak największy komfort podczas korzystania z naszej strony.